Scoutinggroep Leif Erikson

~ Omdat het niet altijd zaterdag is ~

Oudercommissie

De ouders van de juniorleden van Leif Erikson worden zoveel als mogelijk betrokken bij het functioneren van de verschillende speltakken. De oudercommissie is hiertoe een instrument en bestaat uit drie leden, allen ouders van kinderen binnen Leif Erikson.

De oudercommissie heeft een aantal taken. Een daarvan is het onderhouden van contact tussen de overige ouders van juniorleden, de groepsraad en de leiding van de verschillende speltakken. De oudercommissie sluit bijvoorbeeld aan bij de informatiebijeenkomsten voor ouders die door de leiding van de speltakken worden georganiseerd. Een tweede verantwoordelijkheid is het vertegenwoordigen van de ouders binnen de groepsraad van Leif Erikson. Ten slotte, binnen de organisatie van de ouderdag, welke een keer per twee jaar op de Vlietlanden wordt georganiseerd, speelt de oudercommissie een actieve rol.

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande informatie benader dan vooral de leden van de oudercommissie:Hans Heerschap, Marcel van Laar en Mariëlle Sinke. Tijdens de bijeenkomsten zijn wij herkenbaar aan het oranje shirt van de oudercommissie.

Neem gerust contact op!

Wij zijn op verschillende manieren te bereiken. Spreek ons rustig een keer aan voor of na de opkomst! Tevens kunt u ons altijd mailen op onderstaand e-mailadres.

oudercommissie (at) leiferikson.nl

Oudercommissie