Scoutinggroep Leif Erikson

~ Omdat het niet altijd zaterdag is ~

Contributie

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de contributiebedragen als volgt:

Jaarlijks zal de contributie voor alle speltakken met ongeveer de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) meestijgen. Naast de contributie dient u nog op een eenmalige uitgave te rekenen voor het uniform en jaarlijkse uitgaven voor weekendkampen en het zomerkamp. Ook dient u zorg te dragen voor een doorlopende reisverzekering en particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor uw zoon of dochter.

De contributie wordt geïnd door middel van een doorlopende machtiging (automatische incasso). De contributie voor de Estas, Troep/Vendel en de Wilde Vaart zal (per kwartaal) omstreeks de 1ste van de eerste maand van ieder kwartaal worden geïncasseerd. De contributie voor de Stam zal jaarlijks omstreeks 15 januari worden geïncasseerd. Indien u eventueel niet akkoord bent met een automatische afschrijving kunt u binnen 8 weken via uw bank het bedrag laten terugboeken.

Tot slot wil ik u nog laten weten dat u een eventuele opzegging altijd schriftelijk of per email aan de groepssecretaris (secretaris (at) leiferikson.nl) en/of penningmeester (penningmeester (at) leiferikson.nl) dient door te geven. De opzegtermijn bedraagt één (1) kwartaal. Dit met uitzondering van de Stam, hiervoor dient de opzegging voor 1 januari binnen te zijn.

Voor vragen kunt u contact op nemen met de penningmeester: penningmeester (at) leiferikson.nl.

Bestuurs informatie

Groepsvoorzitter:
Jacqueline van Rossem
voorzitter (at) leiferikson.nl

Secretaris:
Geert Draijer
071-56 23 516
secretaris (at) leiferikson.nl

Penningmeester:
Koos Hoogenboom
06-44 44 86 38
penningmeester (at) leiferikson.nl

Groepsbegeleider:
Tom Vermaas
06-43 13 30 95
groepsbegeleider (at) leiferikson.nl

Fondsenwerver:
Menno Taal
06-13 24 89 88
fondsenwerver (at) leiferikson.nl