Scoutinggroep Leif Erikson

Contributie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de contributiebedragen als volgt:

Speltak Bedrag Tijdseenheid
Bevers€34,00Per kwartaal
Esta's€47,00Per kwartaal
Troep & Vendel€69,00Per kwartaal
Wilde Vaart€69,00Per kwartaal
Stam€49,00Per jaar

Jaarlijks zal de contributie voor alle speltakken met ongeveer de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) meestijgen. Naast de contributie dient u nog op een eenmalige uitgave te rekenen voor het uniform en jaarlijkse uitgaven voor weekendkampen en het zomerkamp. Ook dient u zorg te dragen voor een doorlopende reisverzekering en particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor uw zoon of dochter.

De contributie wordt geïnd door middel van een doorlopende machtiging (automatische incasso). De contributie voor de Estas, Troep/Vendel en de Wilde Vaart zal (per kwartaal) omstreeks de 1ste van de eerste maand van ieder kwartaal worden geïncasseerd. De contributie voor de Stam zal jaarlijks omstreeks 15 januari worden geïncasseerd. Indien u eventueel niet akkoord bent met een automatische afschrijving kunt u binnen 8 weken via uw bank het bedrag laten terugboeken.

Tot slot wil ik u nog laten weten dat u een eventuele opzegging altijd schriftelijk of per email aan de groepssecretaris (e-mail) en/of penningmeester (e-mail) dient door te geven. De opzegtermijn bedraagt één (1) kwartaal. Dit met uitzondering van de Stam, hiervoor dient de opzegging voor 1 januari binnen te zijn.

Voor vragen kunt u contact op nemen met de penningmeester: e-mail.

Contact

Voorzitter

Secretaris

 • Robert Grijseels
 • 06 - 218 329 05
 • e-mail

Penningmeester

 • Koos Hoogenboom
 • 06 - 444 486 38
 • e-mail

Fondsenwerver

 • Menno Taal
 • 06 - 132 489 88
 • e-mail

Groepsbegeleider

 • Wouter van Oldeneel
 • 06 - 415 751 71
 • e-mail

Contact informatie

 • Scoutinggroep Leif Erikson
 • Rouwkooplaan 21
 • 2251AP Voorschoten
 • 071 - 561 51 55