Scoutinggroep Leif Erikson

~ Omdat het niet altijd zaterdag is ~

Vrienden van de Leif

Vrienden van Leif is een vereniging waarvan iedereen die de Scoutinggroep Leif Erikson in Voorschoten een warm hart toedraagt lid kan worden. Momenteel zijn voornamelijk veel oud leden lid. Wil je weten wie er al allemaal lid zijn? Kijk dan onder Vrienden. Het is geen vereniging met vele verplichtingen.

We organiseren 1 keer per jaar, meestal in september, een ouderwetse opkomst. We gaan dan zeilen, doen een spel en gaan daarna heerlijk BBQen en oude koeien uit de sloot halen. Het is altijd beregezellig en kinderen van vrienden zijn ook welkom. Klik voor foto's hier: Foto's. Verder worden er door het jaar heen wel eens akties gehouden om bijvoorbeeld onderhoud te plegen aan clubhuis en terreinen. Als vriend kun je je dan aanmelden om mee te doen, maar het is zeker niet verplicht. De kosten van een lidmaatschap bedraagt €10 per jaar. Ben je oud lid en vindt je het ook wel eens leuk om een opkomst mee te maken en je oude baksgenoten te ontmoeten? Meld je dan aan via vriendenvanleif@ziggo.nl en wordt ook Vriend van Leif Erikson.

Algemene informatie

Opkomst: 1x per jaar
Tijd: ????
Leeftijd: 18+ jaar
Kosten: €12,50 per jaar

Contact informatie

Er is nog geen contactinformatie beschikbaar.